U nás slunce nezapadá


Opalování

    Čtyři základní živly, na kterých závisí náš život jsou voda, vzduch, půda a sluneční záření. Kdybychom jeden z těchto živlů neměli, přestali bychom jako lidstvo existovat. Bez slunce není život!

Sluneční světlo: ultrafialové záření( UVC, UVb, UVA) je vyzařováno sluncem a UV-trubicemi. UVC záření, které je pro lidi nebezpečné, je ozónovou vrstvou v horní části atmosféry a  v UV trubicích, zcela odfiltrované. Část UVB záření (může způsobit spálení kůže a poškození očí)  UVA záření dopadá na zemský povrch. Jeho síla závisí na úhlu dopadu-geografické poloze,  ročním období a denní době. UV paprsky jsou neviditelné. O prázdninách jsou lidé často vystaveni různé intenzitě slunečního záření, často bez znalosti jeho aktuální sily.

    Trubice v soláriu stimulují slunce a vyzařují UVa a UVB záření. Jdou ale ještě o krok dál, protože mají kontrolovaný výkon a vyvážené spektrum záření, minimalizují riziko spálení kůže a maximalizují opalovací efekt! Výroba solárních trubic je neustále zdokonalována a přizpůsobována novým vědeckým poznatkům o UV záření.

    Naše přirozená barva kůže je daná množstvím melaninu v kůži. Existence a množství melaninu je u všech lidí závislá na genetických předpokladech. Když je naše pokožka vystavena UV záření začínají melanocyty-buňky nacházející se hluboko v naší kůži, vytvářet více malaninu. Během následujícího zhnědnutí vystupuje melanin na povrch kůže a vytváří opálení. UV záření způsobuje i mimo jiného i zesílení vnější vrstvy kůže, čimž si naše tělo vytváří přirozenou ochranu před UV zářením a před spálením kůže!

Lidé na Uv záření reagují různě. Snědá pokožka produkuje melanin rychleji. Pokožka velmi světlých lidí obsahuje melaninu velmi málo, dokonce když je tato pokožka vystavena UV záření, neprodukje žádný melanin. Proto se tito lidé s typem kůže 1 ani na slunci ani v soláriu.   

Proto rozdělujeme jednotlivé typy pleti do těchto skupin:

 

 

Typ kůže Popis kůže Reakce pokožky

1

Velmi světlá, pihy, blond, červenavé vlasy, zelené nebo šedé oči.
Vysoké riziko spálení, kůže bude červená, nikdy neopalovat!

2

Světlá kůže, pihy vzácně, blonďaté až hnědé vlasy, modré, zelené nebo šedé oči.
Vsoké riziko spálení, zhnědnutí pokožky mírné.

3

Světlá až světle hnědá kůže, tmavé blond až hnědé vlasy, šedé nebo hnědé oči.
Střední riziko spálení, mírné opálení.

4

Světle hnědá kůže, tmavě hnědé vlasy, tmavé oči.
Spálení zřídka, opaluje se rychle a do hloubky.

5

Tmavě hnědá kůže, tmavé vlasy, tmavé oči.
Velmi vzácně se spálí, opaluje se velmi rychle, do hloubky, má vlastní obranný mechanismus.

6

Velmi tamavá kůže, černé vlasy, oči tmavé nebo černé.
Nikdy se nespálí.